Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Центр ядерной медицины и онкологии является одним из ведущих профильных медицинских организаций Казахстана, имеющий не только современное оснащение, но и высококвалифицированных специалистов. Сотрудники Центра непрерывно работают над повышением квалификации! Так, в этом году заведующий отделением маммологии и гинекологии Курмангалиев Толеген Сабитович завершил обучение в Алматы Менеджмент Университет. По итогам обучения Толеген Сабитовиу в эти дни присуждена степень Магистра Делового Администрирования по образовательной программе Executive MBA Деловое администрирование по специальности «Менеджмент в здравоохранении».
От имени всего коллектива Центра ядерной медицины и онкологии поздравляем Толеген Сабитовича с присуждением степени Магистра, желаем дальнейшего профессионального и личностного роста, крепкого здоровья, благополучия, а также успехов во всех начинаниях.
[/trp_language][trp_language language=”kk”]Ядролық медицина және онкология Орталығы қазіргі заманғы жарақтандырумен қатар жоғары білікті мамандары бар Қазақстанның жетекші бейінді медициналық ұйымдарының бірі болып табылады. Орталық қызметкерлері біліктілікті арттыру бойынша үздіксіз жұмыс атқарады! Биыл маммология және гинекология бөлімінің меңгерушісі Құрманғалиев Төлеген Сәбитұлы Алматы Менеджмент университетінде оқуын аяқтады. Оқу қорытындысы бойынша Төлеген Сәбитұлына осы күндері іскерлік әкімшілік Executive MBA білім беру бағдарламасы «Денсаулық сақтау Менеджменті» мамандандыруы бойынша іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесі берілді.
Ядролық медицина және онкология Орталығының барлық ұжымы атынан Төлеген Сәбитұлын магистр дәрежесімен құттықтаймыз, одан әрі кәсіби және жеке өсуді, мықты денсаулық, амандық, сондай-ақ барлық бастамаларда табыс тілейміз.
[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Center of Nuclear Medicine and Oncology is one of the leading specialized medical organizations in Kazakhstan. It has not only modern equipment but also highly qualified specialists. Employees of the Center are constantly working hard on improving their skills! So, this year, the head of the Department of Mammology and Gynecology, Tolegen Sabitovich Kurmangaliev completed his studies at Almaty Management University. At the end of the course, Tolegen Sabitovich was awarded a degree of Master of Business Administration in Executive MBA in Healthcare Management.
On behalf of the entire staff of the Center of Nuclear Medicine and Oncology, we congratulate Tolegen Sabitovich with his Master’s degree and wish him further professional and personal growth, good health, well-being, and success in all endeavors.
[/trp_language]