Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]В рамках месячника осведомленности о раке молочной железы, сегодня заместитель директора по развитию и стратегическому планированию Куанткан Жабагин принял участие в прямом эфире программы «Диагноз» телеканала «Semey» на тему: «Рак молочной железы». В ходе своего выступления врач-онколог рассказал о ранних признаках рака молочной железы, значимости своевременного прохождения скрининга, а также поделился полезными советами о методах самообследования патологий молочных желез.
Рак молочной железы по структуре заболеваемости в Республике Казахстан и в области Абай занимает первое лидирующее место, по структуре смертности на 4-м месте. Все еще высокими остаются показатели поздней обращаемости по данной заболеваемости.
Во время прямого эфира Куанткан Талгатович анонсировал, что в этом месяце – 15 октября и 22 октября две субботы подряд будут проходить дни открытых дверей в онкоцентре и некоторых поликлиниках области. В конце эфира спикер пожелал всем гражданам области беречь свое здоровье и вовремя проходить профилактические осмотры и скрининговые обследования.
[/trp_language][trp_language language=”kk”]Сүт безі обыры туралы хабардар болу айлығы аясында бүгін директордың даму және стратегиялық жоспарлау жөніндегі орынбасары Қуантқан Жабағин “Semey” телеарнасының “Сүт безі обыры” тақырыбындағы «Диагноз» бағдарламасының тікелей эфиріне қатысты. Өз сөзінде онколог-дәрігер сүт безі обырының ерте белгілері, скринингтен уақтылы өтудің маңыздылығы туралы айтып берді, сондай-ақ сүт бездерін өзін-өзі тексеру әдістері туралы пайдалы кеңестермен бөлісті.
Сүт безінің қатерлі ісігі Қазақстан Республикасында және Абай облысында сырқаттанушылық құрылымы бойынша бірінші орында, өлім-жітім құрылымы бойынша 4-ші орында. Осы сырқаттанушылық бойынша кеш емделу көрсеткіштері де әлі де жоғары болып қалуда.
Қуантқан Талғатұлы осы айда, 15-қазан және 22-қазан күндері екі сенбі қатарынан облыстың онкологиялық орталығы мен кейбір емханаларында «Ашық есік» күндері өтетінін хабарлады. Эфир соңында спикер облыстың барлық азаматтарына өз денсаулығын сақтап, профилактикалық тексерулер мен скринингтік тексерулерден уақтылы өтуге шақырды.
[/trp_language][trp_language language=”en_US”]As part of the month of awareness of breast cancer, today deputy director for development and strategic planning, Kuantkan Zhabagin took part in the live broadcast on breast cancer of Semey Channel. During his speech, the oncologist spoke about early signs of breast cancer, the significance of timely screening and also shared useful tips on how to self examine pathologies of mammary glands.

Incidence of breast cancer takes the leading place in Abai Region, Republic of Kazakhstan. In terms of mortality rates, it takes the 4th place. There are still high indicators for late diagnostics in this direction.

During the live broadcast, Kuantkan Talgatovich announced that October 15 and October 22, two Saturdays in a row, will be open doors in oncology center and some clinics of the region. At the end of the broadcast, the speaker recommended all residents of the region to take good care of their health and undergo preventive and screening examinations in time.[/trp_language]