Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]

56 сотрудников Центра ядерной медицины и онкологии сегодня прошли тестирование по системе оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ. КАЗТЕСТ является отечественной системой оценки уровня владения казахского языка в соответствии с принципами и требованиями международных систем оценки уровня языковых компетенций, таких как TOEFL, IELTS, TÖMER и ТРКИ. Содержательная структура КАЗТЕСТ включает 5 блока: аудирование, лексика-грамматическая структура, чтение, письмо и говорение.

Сотрудники Центра продемонстрировали отличные результаты и высокий уровень владения казахским языком.

[/trp_language][trp_language language=”kk”]

Бүгін ядролық медицина және онкология Орталығының 56 қызметкері қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ бойынша тестілеуден өтті. ҚАЗТЕСТ TOEFL, IELTS, TÖMER және ТРКИ сияқты тілдік құзыреттілік деңгейін бағалаудың халықаралық жүйесінің қағидаттары мен талаптарына сәйкес қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалаудың отандық жүйесі болып табылады. ҚАЗТЕСТ-тің мазмұндық құрылымы 5 блоктан тұрады: тыңдалым, лексика-грамматикалық құрылым, оқылым, жазылым, айтылым.

Тестілеудің қорытындысы бойынша Орталық қызметкерлері қазақ тілін меңгерудің жоғары деңгейін көрсетті.

[/trp_language][trp_language language=”en_US”]

Бүгін ядролық медицина және онкология Орталығының 56 қызметкері қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ бойынша тестілеуден өтті. ҚАЗТЕСТ TOEFL, IELTS, TÖMER және ТРКИ сияқты тілдік құзыреттілік деңгейін бағалаудың халықаралық жүйесінің қағидаттары мен талаптарына сәйкес қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалаудың отандық жүйесі болып табылады. ҚАЗТЕСТ-тің мазмұндық құрылымы 5 блоктан тұрады: тыңдалым, лексика-грамматикалық құрылым, оқылым, жазылым, айтылым.

Тестілеудің қорытындысы бойынша Орталық қызметкерлері қазақ тілін меңгерудің жоғары деңгейін көрсетті.

[/trp_language]