Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

С 1 по 10 февраля в РК проходит Республиканский декадник, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком (4 фераля). Цель республиканского декадника по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме снижения бремени онкопатологии,

повысить осведомленность населения по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, информировать население о необходимости своевременного прохождения скрининговых обследований.

Уровень онкологической заболеваемости  в Семейском регионе остается высоким. Ежегодно по нашему региону регистрируются более 1500 пациентов со злокачественными заболеваниями.

К сожалению ситуация такова, что чаще всего пациенты обращаются на поздних стадиях развития заболевания. Так, по Семейскому региону ежегодно около 20%, а по некоторым локализациям (это рак печени, поджелудочной железы, почек, легкого) более 40% пациентов обращаются к онкологам в поздней стадии заболевания.

Немаловажное значение имеет раннее выявление онкологических заболеваний путем своевременного прохождения скрининговых обследований. Сейчас в Республике Казахстан работают три вида скрининга, которые бесплатно проводятся в поликлиниках:

– Скрининг на раннее выявление рака молочной железы, подлежат женщины от 40 до 70 лет;

– Скрининг на колоректальный рак, мужчины и женщины от 50 до 70 лет;

– Скрининг на раннее выявление рака шейки матки, подлежат женщины от 30 до 70 лет.

В настоящее время онкология располагает высокоэффективными специализированными методами лечения рака, которые позволяют добиться успеха, особенно на ранних стадиях заболевания. Раннее выявление рака является важным фактором снижения смертности.

6 февраля 2019 года на базе ЦЯМиО г.Семей проведена пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. После приветственного слова директора центра М.Н.Сандыбаева, заместитель директора по стратегическому развитию Т.И.Белихина рассказала о деятельности онкологического центра, итогах года и перспективных планах. Так же об основных перспективных научных проектах и вопросах канцерогенеза выступил профессор кафедры клинической и радиационной онкологии ГМУ, г. Семей.

Представителями  СМИ были заданы вопросы об основных тенденциях онкологической заболеваемости, возможностях современного лечения, возрастных особенностях злокачественных новообразований и т.д.

 

 

 [:kz]

Біз бұрын хабарлағанымыздай, 1 – 10 ақпан аралығында обырға қарсы күрестің Дүниежүзілік күніне (4 ақпан) орайластырылған Республикалық онкүндік жүріп жатыр. Онкологиялық аурулардың алдын-алу және ерте анықтау жөніндегі республикалық онкүндіктің мақсаты – онкологиялық патологияның ауыртпалығын төмендетудің жаһандық проблемасына қоғамның назарын аудару, онкологиялық аурулардың алдын-алу және ерте анықтау бойынша халықтың хабардарлығын арттыру, халықты скринингтік тексеруден уақытылы өтудің қажеттілігі туралы хабардар ету.

Бүгінгі күні Семей өңірінде обырмен науқастаушылық жоғары күйінде қалып отыр. Жыл сайын біздің өңір бойынша қатерлі ісікке шалдыққан 1500 астам науқас тіркеледі. Өкінішке орай, жағдай осындай, пациенттердің көпшілігі аурудың асқыну сатысында қаралады. Сонымен Семей өңірі бойынша жыл сайын 20% жуық, ал кейбір локализациялар бойынша (бұл бауыр, ұйқы безі, бүйрек, өкпе обырлары) 40% астам пациент онкологтарға аурудың асқынған сатысында қаралады.

Сонымен қатар, скринингтік тексерулерді уақтылы жүргізу арқылы қатерлі ісік ауруларын ерте анықтау маңызды. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында скринингтің үш түрі жүргізілуде, олар емханаларда тегін жүргізіледі:

– Сүт безі обырын ерте анықтау скринингі, 40 – 70 жас аралығындағы әйелдер жатады;

– Колоректалды обырды анықтау скринингі, 50 – 70 жас аралығындағы әйелдер және ер адамдар;

– Жатыр мойыншығы обырын ерте анықтау скринингі, 30 – 70 жас аралығындағы әйелдер.

Қазіргі кезде онкологияда обырды емдеудің арнайы әдістері бар, бұл әсіресе аурудың ерте кезеңдерінде жетістікке жетуге мүмкіндік береді. Обырды ерте анықтау, өлімділікті төмендетудің маңызды факторы болып табылады.

2019 жылдың 6 ақпанында Семей қаласының ядролық медицина және онкология орталығы базасында обырмен Дүниежүзілік күрес күніне орайластырылған баспасөз конференциясы өтті. Орталық директоры М.Н.Сандыбаевтың алғы сөзінен кейін директордың стратегиялық даму секторы жөніндегі орынбасары Т.И.Белихина онкологиялық орталықтың қызметі туралы, жыл қорытындысы мен алдағы жоспарлар туралы айтып берді. Сондай-ақ, перспективті ғылыми жобалар және канцерогенездің негізгі мәселелері бойынша СММУ клиникалық және радиациялық онкология кафедрасының профессоры сөз алды. БАҚ өкілдері онкологиялық аурулардың негізгі тенденциясы, заманауи емнің мүмкіндіктері, қатерлі ісіктердегі жас ерекшеліктері туралы сұрақтар қойды.

 

 

 [:en]С 1 по 10 февраля в РК проходит Республиканский декадник, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком (4 фераля). Цель республиканского декадника по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме снижения бремени онкопатологии,

повысить осведомленность населения по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, информировать население о необходимости своевременного прохождения скрининговых обследований.

Уровень онкологической заболеваемости  в Семейском регионе остается высоким. Ежегодно по нашему региону регистрируются более 1500 пациентов со злокачественными заболеваниями.

К сожалению ситуация такова, что чаще всего пациенты обращаются на поздних стадиях развития заболевания. Так, по Семейскому региону ежегодно около 20%, а по некоторым локализациям (это рак печени, поджелудочной железы, почек, легкого) более 40% пациентов обращаются к онкологам в поздней стадии заболевания.

Немаловажное значение имеет раннее выявление онкологических заболеваний путем своевременного прохождения скрининговых обследований. Сейчас в Республике Казахстан работают три вида скрининга, которые бесплатно проводятся в поликлиниках:

– Скрининг на раннее выявление рака молочной железы, подлежат женщины от 40 до 70 лет;

– Скрининг на колоректальный рак, мужчины и женщины от 50 до 70 лет;

– Скрининг на раннее выявление рака шейки матки, подлежат женщины от 30 до 70 лет.

В настоящее время онкология располагает высокоэффективными специализированными методами лечения рака, которые позволяют добиться успеха, особенно на ранних стадиях заболевания. Раннее выявление рака является важным фактором снижения смертности.

6 февраля 2019 года на базе ЦЯМиО г.Семей проведена пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. После приветственного слова директора центра М.Н.Сандыбаева, заместитель директора по стратегическому развитию Т.И.Белихина рассказала о деятельности онкологического центра, итогах года и перспективных планах. Так же об основных перспективных научных проектах и вопросах канцерогенеза выступил профессор кафедры клинической и радиационной онкологии ГМУ, г. Семей.

Представителями  СМИ были заданы вопросы об основных тенденциях онкологической заболеваемости, возможностях современного лечения, возрастных особенностях злокачественных новообразований и т.д.