Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]В онкологическом диспансере г.Семей прошел мастер класс для акушер-гинекологов региона по правильному забору материала на раннее выявление рака шейки матки. Всего участниками стали 83 специалиста учреждении ПМСП г.Семей и 6 районов, непосредственно занимающихся скринингом рака шейки матки.

Мастер класс состоял из двух частей, в первой части вниманию участников были предоставлены доклады по профилактике и раннему выявлению ЗНО шейки матки, правила забора материала на цитологическое исследование традиционным методом Папаниколау, интерпретация цитологического заключения по классификации Бетезда, итоги реализации скрининга РШМ за 2017 год, проведена разъяснительная работа по проведению скрининговых программ, согласно нового приказа МЗ РК №995. После штудирования теории, состоялась практическая часть мастер-класса.[/trp_language][trp_language language=”kk”]Семей қаласында онкологиялық диспансерде жатыр мойны обырын ерте анықтау үшін материалдарды дұрыс алу жөнінде облыстың акушер-гинекологтары үшін шеберлік сабағы өткізілді. Жалпы, Семей қаласындағы БМСК мекемелерінің 83 маманы және жатыр мойны обырының скринингімен тікелей айналысатын 6 аудан мамандары.

Шеберлік сабағы екі бөлімнен тұрады: бірінші бөлімде қатысушыларға жатыр мойны қатерлі ісіктерінің алдын-алу және ерте анықтау, дәстүрлі Папаниколау әдісімен цитологиялық зерттеуге материал алу ережелері, Бетез топтамасы бойынша цитологиялық қорытындыны түсіндіру, жатыр мойны обыры скринингін іске асырудың 2017 жылға қорытындылары туралы баяндамалар ұсынылды, ҚР ДМ №995 жаңа бұйрығына сәйкес түсінік жұмыстары жүргізілді. Теорияны түсіндірілгеннен кейін, шеберлік сабағының практикалық бөлімі болды.[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Master class for obstetricians and gynecologists of the region on proper sampling for early detection of cervical cancer was held at Semey Oncological Dispensary. In total, 83 specialists from the PHC in Semey and 6 districts were directly involved in cervical cancer screening.
Master class consisted of two parts. In the first part, participants were presented with reports on prevention and early detection of cervical cancer, sampling procedures for cytological examination with the use of traditional Papanicolaou method, interpretation of cytological conclusions according to Bethesda classification, results on implementation of cervical cancer screening in 2017, explanatory work on conducting screening programs, in accordance with the new order of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan No. 995. After studying the theory, practical part of the master class was conducted.
[/trp_language]