Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]

Сегодня, 22 октября, в Центре ядерной медицины и онкологии прошёл «День открытых дверей» по ранней диагностике и профилактике рака молочной железы.

Врачи маммологии Центра осмотрели 84 женщины. Все они получили возможность пройти УЗИ исследование, а при необходимости пациенток направляли на маммографию и биопсию. В результате за короткое время семейчанки смогли полностью обследовать молочные железы и получить консультацию специалистов. За время приема пациенток врачи выявили 11 предраковых состояний и свыше 30 патологий.

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Во всём мире ежегодно выявляют свыше миллиона новых случаев. Для привлечения внимания к этой серьёзной проблеме в большинстве стран октябрь объявляют месяцем осведомлённости о раке молочной железы. После 40 лет в тканях молочной железы начинают проявляться анатомические изменения, что может привести к злокачественным образованиям. Пик заболеваемости молочной железы приходится на возраст 50 лет и старше. Чем раньше удастся выявить недуг, тем успешнее будет борьба с ним.

[/trp_language]

[trp_language language=”kk”]

Бүгін, 22 қазанда ядролық медицина және онкология Орталығында сүт безі обырын ерте диагностикалау және алдын алу бойынша «Ашық есік күні» өтті.

Орталықтың маммология дәрігерлері 84 әйелді тексерді. Олардың барлығы ультрадыбыстық зерттеуден өтуге мүмкіндік алды, қажет болған жағдайда пациенттер маммография мен биопсияға бағытталды. Нәтижесінде, қысқа уақыт ішінде семейліктер сүт бездерін толығымен тексеріп, мамандардан кеңес алды. Пациенттерді қабылдау кезінде дәрігерлер 11 қатерлі ісікке дейінгі жағдайлар және 30-дан астам патологияны анықтады.

Сүт безінің қатерлі ісігі әйелдер арасында ең көп кездесетін қатерлі ісік болып табылады. Әлемде жыл сайын миллионнан астам жаңа жағдайлар анықталады. Көптеген елдерде осы маңызды проблемаға назар аудару үшін қазан айын сүт безі қатерлі ісігі туралы хабардар ету айы деп жариялайды. 40 жастан кейін сүт безі тіндерінде анатомиялық өзгерістер пайда бола бастайды, бұл қатерлі ісікке әкелуі мүмкін. Сүт безі қатерлі ісігінің ең жоғары көрсеткіші 50 жаста және одан жоғары жаста болады Қатерлі ісік неғұрлым ерте анықталса, онымен күрес соғұрлым сәтті болады.

[/trp_language]

[trp_language language=”en_US”]

Today, October 22, Open Day on early diagnostics and prevention of breast cancer was organized in the Center of Nuclear Medicine and Oncology.
Mammologists of the Center have examined 84 women. All of them got the opportunity to undergo ultrasound examination, and if necessary, they were referred for mammography and biopsy. As a result, in a short time, the patients were able to undergo full examination of mammary glands and get expert advice. During the reception of patients, doctors revealed 11 precancerous conditions and more than 30 pathologies.
Breast cancer is the most common cancer among women. Worldwide, over a million new cases are diagnosed each year. To draw attention to this serious issue, most countries declare October as Breast Cancer Awareness Month. After 40 years, anatomical changes begin to appear in the tissues of the mammary glands that may result in malignant tumors. Peak of incidence of breast cancer occurs at the age of 50 years and older. The earlier the disease is identified, the more successful the treatment will be.

[/trp_language]