Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]В рамках Недели здоровья, приуроченной ко Всемирному дню здоровья 7 апреля, для всех желающих будут проведены Дни открытых дверей в поликлинике Центра ядерной медицины и онкологии г.Семей.

Обратите внимание: Вам не нужна предварительная запись и направление к специалисту! Мы хотим привлечь Ваше внимание к важности онконастороженности и ранней диагностики онкозаболеваний.

Время приема специалистов-онкологов с 16:00 до 17:00 с 4-го по 8-е апреля 2022 г. Адрес: г. Семей, ул.Кутжанова,3, Поликлиника Центра ядерной медицины и онкологии г.Семей. Дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону +7 722 277 51 00, +7 722 277 48 00, +7 722 277 46 00.

Опыт показывает, что при выявлении онкологических заболеваний на ранних стадиях удается добиться высоких результатов лечения почти в 95%. Раннее диагностирование рака является залогом успешного выздоровления.
[/trp_language][trp_language language=”kk”]7 сәуір Дүниежүзілік денсаулық күніне орайластырылған Денсаулық апталығы аясында барлық ниет білдірушілер үшін Семей қаласының ядролық медицина және онкология орталығының емханасында Ашық есік күндері өткізіледі.

Назар аударыңыз: Сізге алдын-ала жазылу және маманға жолдама қажет емес! Біз онкологиялық аурулардың ерте диагностикасы мен онконастаздылығының маңыздылығына Сіздердің назарларыңызды аударғымыз келеді.

Онколог-мамандарды қабылдау уақыты 2022 ж. 4-8 сәуір аралығында сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін. Мекен-жайы: Семей қ., Кутжанов к-сі,3, Семей қ. ядролық медицина және онкология орталығының емханасы. Қосымша ақпаратты телефон арқылы біле аласыз +7 722 277 51 00, +7 722 277 48 00, +7 722 277 46 00.
Тәжірибе көрсеткендей, онкологиялық ауруларды ерте кезеңдерде анықтау кезінде 95%-ға жуық емдеудің жоғары нәтижелеріне қол жеткізуге болады. Ерте диагностикалау обырын кепілі болып табылады сауығу.
[/trp_language][trp_language language=”en_US”]

Health Week timed to World Health Day on April 7, Open Day will be conducted for everyone at the polyclinic of the Center of Nuclear Medicine and Oncology in Semey.

Please note that you do not need register for appointment and referral to a medical specialist! We want to draw your attention to the importance of cancer awareness and early detection of cancer.

Reception hours for oncologists are from 4:00 p.m. to 5:00 p.m., from April 4 to April 8, 2022

Address: Semey, Kutzhanova St., 3, Polyclinic of the Center of Nuclear Medicine and Oncology in Semey. For more information, please dial +7 722 277 51 00, +7 722 277 48 00, +7 722 277 46 00.

Our experience shows that when cancer is detected at its early stage, it is possible to achieve excellent treatment outcomes in almost 95% cases. Early diagnostics of cancer is the key to successful recovery.

[/trp_language]