Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Каждый день сотни тысяч людей в мире узнают о том, что у них рак. Каждый день они сражаются за свою жизнь, за право быть здоровыми. И каждый день тысячи и тысячи невинных людей на нашей планете умирают от этой коварной болезни.

Проблема онкозабоелваний давно вышла за пределы медицины. Её решение – наша общая задача. Предлагаем вам, дорогие наши семейчане, присоединиться к этой важной миссии. Ведь чем больше людей будут знать правду о раке, тем меньше страхов у них возникнет по этому поводу.

С 1 февраля в Казахстане стартовал декадник, посвящённый Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который продлится до 10 февраля. В Центре ядерной медицины и онкологии г. Семей декадник пройдёт в виде информационной акции для привлечения внимания к профилактике, диагностике онкозаболеваний, пропаганде здорового образа жизни. И вот список мероприятий на ближайшие 10 дней.

✅В медицинских учреждениях Семейского региона будет развёрнута информационная работа с населением.

✅На официальном сайте Онкоцентра и на страницах в социальных сетях пройдёт флешмоб, посвящённый глобальной кампании против рака. Сотрудники Центра и пациенты будут выкладывать постеры с хэштегом #Worldcancerday, #IаmAndIWill, #МенБармынЖәнеБоламын, #ЯЕстьиЯБуду. К этой акции могут присоединиться все желающие, все, кто считает, что рак можно победить.

✅На информационной платформе Центра выйдет ряд материалов, посвящённых теме онкопатологий.

✅В средствах массовой информации Семея будет организовано выступление сотрудников Центра на тему профилактики онкозаболеваний.

✅В ЦЯМиО пройдёт пресс-конференция, где будут озвучены самые актуальные вопросы онкологической ситуации региона.

✅5-6 февраля в здании поликлиники Онкоцентра, а также в медицинских учреждениях региона для населения пройдёт День открытых дверей по ранней диагностике онкозаболеваний. В связи с эпидемиологической ситуацией, а значит высоким риском заражения сотрудников и пациентов коронавирусной инфекцией, приём будет осуществляться строго по записи и по направлению ЛПУ. Запись будет производиться через регистратуру по номерам –☎️77-48-00 и 77-51-00.[/trp_language][trp_language language=”kk”]Күн сайын әлемде жүз мыңдаған адам өздерінде қатерлі ісік аурулары бар екенін естіп біледі. Олар күн сайын өз өмірлері үшін, сау болу құқығы үшін күреседі.
Және де күн сайын планетамыздағы мыңдаған жазықсыз жандар осы бір зұлым дерттен көз жұмады.

Онкологиялық аурулар проблемасы әлдеқашан медицинаның шегінен тыс шығып кеткен. Оны шешу – біздің ортақ міндетіміз.
Қымбатты біздің семейліктер, сіздерді осы маңызды миссияға атсалысуға шақырамыз. Обыр туралы шындықты неғұрлым көбірек адам білген сайын, оларда осы туралы қорқыныш та азаяды.
1 ақпанда Қазақстанда онкологиялық аурулармен күресудің Дүниежүзілік күніне арналған онкүндік басталды, ол 10 ақпанға дейін созылады.
Семей қаласындағы Ядролық медицина және онкология орталығында онкүндік қатерлі ісік ауруларының алдын алу, анықтау және салауатты өмір салтын насихаттау мәселелеріне назар аудару мақсатында ақпараттық науқан түрінде өтеді. Алдағы 10 күндегі іс-шаралар тізімі.

✅Семей өңірінің медициналық мекемелерінде тұрғындармен жүргізілетін ақпараттық жұмыс кеңейтіледі.
✅Онкоорталықтың ресми сайтында және әлеуметтік желі беттерінде обырға қарсы жаһандық кампанияға арналған флешмоб өтеді. Орталық қызметкерлері мен пациенттері #Worldcancerday, #IаmAndIWill, #МенБармынЖәнеБоламын, #ЯЕстьиЯБуду хэштегімен постар салады. Бұл акцияға обырды жеңуге болады деп санайтындардың барлығы қосыла алады.
✅Орталықтың ақпараттық платформасында онкопатология тақырыбына арналған бірқатар материалдар шығады.
✅Семейдің бұқаралық ақпараттық құралдарында Орталық қызметкерлері онкоаурулардың алдын алу тақырыбындағы сақтық шаралары туралы әңгімелейді.
✅ЯМОО баспасөз-конференциясы өтеді, онда өңірдің онкологиялық жағдайының өзекті мәселелері айтылатын болады.
✅5-6 ақпанда онкологиялық орталықтың ғимаратында, сонымен қатар өңірдің медициналық мекемелерінде тұрғындар үшін онкологиялық ауруларды ерте диагностикалауға арналған ашық есік күні өтеді.

Эпидемиологиялық жағдайға байланысты, яғни, бұл қызметкерлер мен пациенттердің коронавирус инфекциясын жұқтыру қаупінің жоғарылығына байланысты, қабылдау қатаң түрде ЕПМ жолдамасымен жазылу бойынша жүзеге асырылады. Тіркеу 77-48-00 және 77-51-00 нөмірлері арқылы жүргізіледі[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Every day, hundreds of thousands of people around the world find out that they have cancer. Every day they fight for their lives and for the right to be healthy. Every day, thousands of innocent people on our planet die from this insidious disease.
Problem of oncological diseases has long gone beyond the medicine. To find solutions to it is our common task. We invite you, our dear family members, to join this important mission. After all, the more people know about cancer, the less fear they will have about it.
On February 1, Kazakhstan started a ten-day campaign dedicated to the World Cancer Day. It will last until February 10. Ten-day campaign will be held in the form of an information campaign to draw attention to the prevention, diagnostics of cancer, and promotion of a healthy lifestyle at the Center of Nuclear Medicine and Oncology in Semey. Here is the list of events for the next 10 days.
✅ Information campaigns will be organized for the people in the medical institutions of Semey Region.
✅ Flash mob dedicated to the global campaign aimed against cancer will be held on the official website and on social networks of the Center. Staff and patients of the Center will post posters with hashtags #Worldcancerday, #IamAndIWill, #MenBarmynZhaneBolamyn, #IAmandIWill. Anyone can join this campaign, anyone who believes that cancer can be defeated.
✅ A number of materials related to oncopathology will be published on information platform of the Center.
✅ Employees of the Center will publish their speeches in the media of Semey that are related to cancer prevention.
✅ Press conference will be held at CNM&O where the most actual issues of oncological situation of the region will be announced.
✅ On February 5-6, in polyclinic of Oncology Center and medical institutions of the region, Open Day for the early diagnosis of cancer will be held for the people. Due to the epidemiological situation, which means a high risk for employees and patients to be infected with coronavirus, admission will be carried out strictly by appointment and according to referrals of healthcare facilities. Registration will be made through the registry desk by numbers – ☎77-48-00 and 77-51-00.
[/trp_language]