Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Сегодня, 10 августа, предприниматель из Семея передал в Центр ядерной медицины и онкологии три кислородных концентратора. Руководитель городского предприятия – ТОО «Фирма Автоматика Сервис» Даулет Джакипов приобрёл оборудование на свои средства и по собственной инициативе.

Кислородные концентраторы – это неоценимая помощь для пациентов ЦЯМиО Семея. Дело в том, что в онкологии концентраторы являются незаменимым прибором. Например, при раке лёгких они используются для облегчения состояния пациентов и применяются вместе с традиционными методами борьбы с онкопатологиями.

Спонсорская помощь была оказана добровольно. Благодаря таким неравнодушным людям, как Даулет Джакипов, благодаря желанию бизнеса помогать людям, мы сможем достичь наилучших результатов.

Сотрудники Центра выражают благодарность своему земляку, Даулету Джакипову, за такой ценный подарок и желает меценату и его близким крепкого здоровья! Благодаря неравнодушию, поддержке, отзывчивости людей мы вместе сможем достичь наилучших результатов![/trp_language][trp_language language=”kk”]Бүгін, 10 тамыз күні Семейлік кәсіпкер ядролық медицина және онкология орталығына үш оттегі концентраторын берді. «Фирма Автоматика Сервис» ЖШС – қалалық кәсіпорын басшысы Даулет Джакипов құрылғыларды өз бастамасымен жеке қаражатына сатып алған.

Оттегі концентраторлары – бұл Семей қаласы ЯМОО пациенттері үшін таптырмас көмек. Онкологияда концентраторлар аса қажетті құрал болып табылады. Мысалы, өкпе қатерлі ісігінде олар пациенттердің жағдайын жеңілдету үшін қолданылады және онкопатологиямен күрестің дәстүрлі әдістерімен бірге қолданылады.

Демеушілік көмек ерікті түрде көрсетілді. Даулет Джакипов сияқты қамқор жандардың арқасында бизнестің адамдарға көмектесуге деген ықыласы арқасында біз жақсы нәтижелерге қол жеткізе аламыз.

Орталық қызметкерлері жерлесіміз Даулет Джакиповқа осындай құнды сыйлық үшін алғыс білдіреді және меценат пен оның туыстарына мықты денсаулық тілейді! Адамдардың қамқорлығының, қолдауының, ықыласының арқасында біз жақсы нәтижеге қол жеткізе аламыз![/trp_language][trp_language language=”en_US”]Today, August 10, entrepreneur from Semey donated three oxygen concentrators to the Center of Nuclear Medicine and Oncology. Head of the city enterprise, Firm Avtomatika Service LLP, Daulet Dzhakipov purchased the equipment at his own expense and at his own initiative.
Oxygen concentrators are invaluable assistance for patients of CNM&O in Semey. Concentrators are very necessary devices in oncology. For example, in lung cancer, they are used to alleviate condition of patients and are used in conjunction with traditional methods aimed against oncologic pathologies.
Sponsorship was provided voluntarily. Thanks to caring people like Daulet Dzhakipov and intents of the business to help people, we will be able to achieve the best results.
The staff of the Center express their gratitude to their fellow countryman, Daulet Dzhakipov, for such a valuable gift. We wish the sponsor and his family good health! Thanks to caring, supporting, and responsiveness of people, we can achieve the best results together!

[/trp_language]