Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]От имени коллектива Центра ядерной медицины и онкологии г. Семей поздравляем вас с великим, священным праздником – с Днём Победы.

С  каждым годом среди нас остаётся всё меньше тех, кто отстаивал свободу, кто видел и помнит события лихих военных лет. Они уходят от нас, и это неизбежно. Но мы должны помнить об их героических поступках. Наши отцы, деды, прадеды проявили невероятную отвагу, шли на войну, думая не о себе, а о народе, шли в бой во имя свободы, чести и  мира на  Земле.

Мы  бережно храним память о сотрудниках и пациентах – участниках Великой Отечественной войны. Их подвиги – пример для всех нас.

В  этот день хочется пожелать всем спокойного и  безоблачного неба над головой, благополучия, добра, крепкого здоровья. Пусть война навсегда останется в прошлом, а вместе с ней – сломанные судьбы и слёзы матерей.

Мира и любви всем нам! С праздником! С Днём Победы![/trp_language][trp_language language=”kk”]Семей қаласының Ядролық медицина және онкология орталығы ұжымының атынан сіздерді​ ​ қасиетті ұлы​ мереке – Жеңіс күнімен құттықтаймыз.⠀

Жыл сайын арамызда бейбіт өмірді қорғаған, соғыс жылдарындағы оқиғаларды бастан кешіріп, есте сақтайтындардың қатары азайуда. Олардың қатары әрине азаяды және бұл сөзсіз. Бірақ біз олардың ерліктерін ұмытпауымыз керек.⠀

Біздің аталарымыз, ​ арғы аталарымыз керемет ерлік көрсетті, соғысқа қаймықпай аттанды. Өздерін емес, өзгелерді ойлады. Жер бетіндегі бостандық, намыс және бейбітшілік үшін шайқасқа қатысты.⠀

Біз Ұлы Отан соғысына қатысқан қызметкерлер мен пациенттерді мәңгі есте сақтаймыз. Олардың ерліктері-біз үшін үлгі. Бұл күні баршаңызға бейбіт және ашық аспан, игілік, мықты денсаулық тілеймін.⠀

Мейлі, соғыс мәңгі артта қалсын және онымен бірге аналарымыздың көз жасы мен құрбан болған тағдырлардың да қайғысы да енді қайталанбасын.⠀

Біз барлығыңызға бейбітшілік пен махаббат, ашық аспан тілейміз!⠀

Ұлы Жеңіс күні құтты болсын![/trp_language][trp_language language=”en_US”]On behalf of the staff of the Center of Nuclear Medicine and Oncology in Semey, we congratulate you on the great, sacred holiday, Victory Day.
Every year there are fewer and fewer of us who defended freedom, who saw and remembered the events of the dashing war years. They leave us and this is inevitable. But we must remember their heroic deeds. Our fathers, grandfathers, great-grandfathers showed incredible courage, went to war. They thought not about themselves but about people so went into battle in the name of freedom, honor and peace on Earth.
We cherish the memory of our employees and patients who participated in the Great Patriotic War. Their deeds are an example for all of us.
On this day, I would like to wish everyone blue and cloudless sky over their heads, prosperity, kindness, good health. Let the war go away forever. Let broken destinies and tears of mothers never happen again.
Peace and love to all of us! Happy holiday! Happy Victory Day!
[/trp_language]