Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

18 мая 2018 года 17 сотрудников онкологического диспансера приняли участие в сдаче нормативов физической подготовки населения Первого Президента Республики Казахстан. Данное спортивное мероприятие проводилось на стадионе «СПАРТАК» в целях развития массового спорта и физической культуры в г.Семей. Сотрудники диспансера прошли такие виды физической подготовки как: бег, прыжок в длину, подтягивание, подъем туловища из положения лежа на спине.

[:kz]2018 жылдың 18 мамырында онкологиялық диспансердің 17 қызметкері Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің тұрғындардың дене дайындығы нормативтерін тапсыруға қатысты. Аталмыш спорттық шара «Спартак» стадионында Семей қаласында бұқаралық спорт және ден шынықтыру мәдениетін дамыту мақсатында өткізілді. Диспансер қызметкерлері жүгіру, ұзындыққа секіру, тартылу, шалқадан жатып, денені көтеру сияқты дене дайындығы түрлерін тапсырды.

[:en]May 18, 2018, 17 employees of the oncology center took part in the delivery of standards for physical training of the population of the First President of the Republic of Kazakhstan.

This sporting event was held at the SPARTAK stadium in order to develop mass sports and physical culture in Semey. The staff of the dispensary underwent such kinds of physical training as running, long jump, pulling up, lifting the trunk from a supine position on the back.