Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]С 12 по 30 марта 2018 года, заведующий отделением общей онкологии Регионального онкологического диспансера г.Семей Суров М. Ю. прошел курс повышения квалификации по теме «Торакальная хирургия», на базе научно-исследовательского института Онкологии имени Н.Н Петрова города Санкт-Петербург (РФ).

За период учебы были освоены навыки торакоскопии, VATS технологии. Данная специализация поможет внедрить данные технологии для лечения онкологических пациентов Семейского региона.[/trp_language][trp_language language=”kk”]2018 жылдың 12 – 30 наурызы аралығында Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансері жалпы онкология бөлімінің меңгерушісі М.Ю.Суров Санкт-Петербург (РФ) қаласында Н.Н.Петров атындағы онкология ғылыми-зерттеу институты базасында (торакалды хирургия» тақырыбы бойынша біліктілігін жоғарылату курсын өтті.

Оқу барысында торакоскопия, VATS технологиялары дағдылары меңгерілді. Аталмыш мамандану Семей өңірінің онкологиялық пациенттерін емдеу үшін аталмыш технологияны тәжірибеге енгізуге септігін тигізеді.[/trp_language][trp_language language=”en_US”]From March 12, 2018 to March 30, 2018, head of Department of General Oncology of Regional Oncological Dispensary in Semey, M.Yu.Surov completed a refresher course on thoracic surgery at St.Petersburg Research Institute of Oncology named after N.N. Petrov (RF).

During the study, skills for thoracoscopy, VATS technologies were mastered. This specialization will help to introduce these technologies for treatment of cancer patients in Semey Region.
[/trp_language]