Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

В рамках внедрения Обязательного социального медицинского страхования (далее ОСМС) зам.директора по качеству медицинских услуг Тулеутаев М.Е. провел информационно-разъяснительную беседу с коллективом Регионального онкологического диспансера.

На совещании присутствовало 68 специалистов. Он напомнил, что Глава государства в своем выступлении на открытии нынешней сессии парламента выразил уверенность в необходимости внедрения медицинского страхования, как доказанной прогрессивной системы финансирования здравоохранения во многих развитых странах.

Отдельно на слайде было показано размеры отчисления за ОСМС за 2018-2020 годы.
[:kz]Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу аясында (бұдан әрі МӘМС) директордың медициналық қызмет сапасы жөніндегі орынбасары М.Е.Тулеутаев өңірлік онкологиялық диспансер ұжымымен ақпараттық-түсіндірме әңгімесін өткізді.

Жиынға 68 маман қатысты. Ол өз сөзінде Мемлекет басшысының парламент сессиясының ашылуында көптеген дамыған елдерде денсаулық сақтауды қаржыландырудың дәлелденген прогрессивті жүйесі ретінде медициналық сақтандыруды енгізу қажеттілігіне сенімділік білдіргенін атап өтті.

Жеке слайдтарда 2018-2020 жылдарға МӘМС бөлінетін мөлшер көрсетілді.

[:en]As part of the implementation of the Compulsory Social Medical Insurance (CSMI), deputy director for the quality of medical services, Tuleutayev M.E. held an information and explanatory conversation with the team of the Regional Oncology Center.

Sixty seven specialists attended the meeting. He recalled that the Head of State, in his speech at the opening of the current session of the parliament, expressed confidence in the need to introduce health insurance as a proven progressive system of health financing in many developed countries. Separately, the size of the deductions for the CSMI for the years 2018-2020 was shown on the slide.