Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза отмечается Всемирный день борьбы против рака. В 2018 году он проходит под лозунгом «Жизнь без рака!».

В рамках проводимого декадника, приуроченного к Международному дню борьбы с раком, 3 февраля в онкологическом диспансере проведен день открытых дверей для населения. Консультации врачей онколога, маммолога, онкоуролога, онкоэндокринолога, онкогинеколога могли получить жители региона старше 50 лет. Работали параклинические службы: маммографический и УЗИ кабинеты, рентген, цитологическая лаборатория. Были розданы информационные материалы о ранней диагностике ЗНО. Врачами диспансера проведено 230 консультаций. При этом выявлено 8 подозрений на рак, 49 предраковых и более 10 фоновых процессов.

[:kz]Жыл сайын 4 ақпанда Халықаралық обырға қарсы күрес одағының бастамасы бойынша обырға қарсы дүниежүзілік күрес күні аталып өтіледі. 2018 жылы ол «Обырсыз өмір сүр!» ұранымен өтуде.

Обырға қарсы күрес күніне орайластырылған онкүндік аясында 3 ақпан күні онкологиялық диспансерде тұрғындарға арналған Ашық есік күні өткізілді. 50 жастан асқан өңір тұрғындары онколог, маммолог, онкоуролог, онкоэндокринолог, онкогинеколог дәрігерлерінің консультацияларын ала алды. Параклиникалық қызметтер жұмыс жасады: маммографиялық және УДЗ кабинеттері, рентген, цитологиялық зертхана. Қатерлі ісік ауруларын ерте анықтау туралы ақпараттық материалдар таратылды. Диспансер дәрігерлері 230 консультация өткізді. Осының өзін обырға күдік туғызған 8 жағдай, 49 обыр алды аурулары және 10 реңкті процестер анықталды.

[:en]Annually, on February 4, World Cancer Day is celebrated on the initiative of the International Union Against Cancer. In 2018, it is held under the slogan “Life without Cancer!”.

Within the framework of the decade to coincide with the International Cancer Day, on February 3, an open door day for the population was held at the oncology dispensary. Consultations of oncologist, mammologist, oncourologist, oncoendocrinologist, oncogynecologist doctors could be received by residents of the region over 50 years old. Paraclinical services worked: mammography and ultrasound cabinets, X-ray, cytology laboratory. Information materials on the early diagnosis were distributed. The doctors of the oncology center conducted 230 consultations. In this case, eight suspicions of cancer, 49 precancerous and more than 10 background processes were identified.