Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

12 января 2018 г. в коллективе РОД г.Семей прошло обсуждение Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Глава государства отметил, что сегодня мир вступает в эру глубоких и стремительных изменений: технологических, экономических и социальных.

«Новый технологический уклад кардинально меняет то, как мы работаем, реализуем свои гражданские права, воспитываем детей» – сказал Н.А.Назарбаев – «данное Послание определило, что предстоит сделать для успешной навигации и адаптации в новом мире – мире Четвертой промышленной революции».

[:kz]2018 жылдың 12 қаңтарында Семей қаласының ӨОД ұжымында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері” атты Қазақстан халқына Жолдауын талдады, Елбасы бүгінде әлем терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді: технологиялық, экономикалық және әлеуметтік.

«Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде деп атап айтты Н.Ә.Назарбаев – «аталмыш Жолдау жаңа әлемге, яғни төртінші өнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу мен жетістікке жету жолын табу үшін не істеу қажеттігін айқындайды.

[:en]On January 12, 2018, the discussion of the Address of the President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev to the people of Kazakhstan “New opportunities for development in the conditions of the fourth industrial revolution” was held in Semey Regional Oncology center.

The head of state noted that today the world enters an era of profound and rapid changes: technological, economic and social.

“The new technological structure fundamentally changes the way we work, we realize our civil rights, we raise children,” N.Nazarbayev said. “This Message determined what is to be done for successful navigation and adaptation in the new world – the world of the Fourth Industrial Revolution”.