Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

С 27-28 мая 2017 года врач-онкохирург Онищенко М.Б. принял участие в работе Международной научной школы, проходившей в г. Санкт-Петербург (Россия) на тему: «Современные технологии в эндокринологии, эндокринной хирургии».

Доклады прозвучавшие во время научной школы охватили наиболее интересные для эндокринологов и хирургов-эндокринологов практические вопросы: диагностику и лечение заболеваний щитовидной железы, околощитовидных желез, надпочечников. Особое внимание уделялось диагностике и лечению рака щитовидной железы.
[:kz]2017 жылдың 27-28 мамыры аралығында дәрігер-онкохирург М.Б.Онищенко Санкт-Петербург қаласында (Ресей) «Эндокринологиядағы, эндокринді хирургиядағы заманауи технологиялар» тақырыбында өткен Халықаралық ғылыми мектеп жұмысына қатысып қайтты.

Ғылыми мектеп жұмысында оқылған баяндамалар эндокринологтар мен хирург-эндокринологтар үшін анағұрлым қызықты практикалық мәселелерді: қалқанша без, шықшыт безі, бүйрек үсті бездерінің ауруларын анықтау және емдеуді қамтыды. Қалқанша без обырын анықтау мен емдеуге айрықша көңіл бөлінді.