Центр ядерной медицины и онкологии города Семей

21.04.2017 г., на базе Регионального онкологического диспансера был проведено очередное заседание штаба по разбору запущенных случаев с подведением итогов за I квартал 2017 г.

Заседание прошло под председательством директора РОД г.Семей Сандыбаева М.Н., зам.директора по лечебной работе Бекетовой Б.Б. На мероприятие были приглашены руководители ЛПУ Семейского региона, районные онкологи и сотрудники РОД г.Семей. В первой части заседания был заслушан доклад зам.директора по ОМР Жумыкбаевой Н.К. на тему «Качественные показатели онкологической службы Семейского региона по итогам 1 квартала 2017 года. Работа смотровых кабинетов». Далее с отчетом о деятельности региональной группы МиО за 1 квартал 2017 года, выступила руководитель группы мониторинга и оценки Ахметова М.А.

Во второй части были обсуждены случаи онкологических заболеваний с запущенными формами визуальных локализации. Были выявлены недостатки в работе первичного звена, предложены меры, направленные на улучшении онкологической ситуации. Принята резолюция по решению проблемных вопросов онкологической службы на местах.
[:kz]21.04.2017 ж. Өңірлік онкологиялық диспансердің базасында 2017 жылдың I тоқсаны қорытындыланып, асқыну жағдайларын талдау жөніндегі штабтың кезекті отырысы өткізілді. Отырысқа Семей қаласы ӨОД директоры М.Н.Сандыбаев, директордың емдеу жұмыстары жөніндегі орынбасары Б.Б.Бекетовалар төрағалық етті.

Іс шараға Семей өңірі ЕПМ басшылары, аудан онкологтары және Семей қаласы ӨОД қызметшілері шақырылды. Отырыстың бірінші бөлімінде директордың ӘҰЖ жөніндегі орынбасары Н.К.Жұмықбаеваның «2017 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Семей өңірі онкологиялық қызметінің сапалы көрсеткіштері. Арнаулы кабинеттердің жұмысы» тақырыбындағы баяндамасы тыңдалды. Одан әрі мониторинг және бағалау тобының жетекшісі М.А.Ахметова 2017 жылдың 1 тоқсанына МиО аймақтық тобының қызметі туралы есептеме жасады.

Екінші бөлімінде визуалды локализациялардың асқыну түріндегі онкологиялық аурулар жағдайы талданды. Бастапқы звено жұмысындағы олқылықтар анықталды, онкологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған шаралар ұсынылды. Жергілікті жерлерде онкологиялық қызметтің проблемалы сұрақтарын шешу жөнінде резолюция қабылданды.