Центр ядерной медицины и онкологии города Семей

Во исполнение Протокольного решения Акима ВКО от 28.04.2017 г. №1/132 разработан Календарный план по Программе обучения специалистов 1 уровня по онконастороженности.

На сегодняшний день всего обучено 36 специалистов ПМСП: ВОП, участковых терапевтов и маммологов (13 врачей по теме «Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы» и 25 врачей по теме «Организационно-методические и клинические аспекты ЗНО»). Обучение запланировано до конца года, согласно календарно-тематического плана.
[:kz]ШҚО әкімінің 28.04.2017ж. №1/132 Хаттамалық шешімін орындауда 1 деңгейлі мамандарды онкосақтық жөнінде оқыту Бағдарламасы бойынша Күнтізбелік жоспар жасалды.

Бүгінгі күні БМСК барлығы 36 маманы оқытылды: ЖПД, учаскелік терапевтер мен маммологтар (13 дәрігер «Сүт безінің зардапсыз және қатерлі ісіктерін анықтау және емдеу» тақырыбы бойынша және 25 дәрігер «Қатерлі ісіктердің әдістемелік-ұйымдастыру және клиникалық аспектілері» тақырыбы бойынша. Оқыту тақырыптық-күнтізбелік жоспарға сәйкес, жылдың соңына дейін жоспарланған.