Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Во исполнение Протокольного решения Акима ВКО от 28.04.2017 г. №1/132 разработан Календарный план по Программе обучения специалистов 1 уровня по онконастороженности.

На сегодняшний день всего обучено 36 специалистов ПМСП: ВОП, участковых терапевтов и маммологов (13 врачей по теме «Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы» и 25 врачей по теме «Организационно-методические и клинические аспекты ЗНО»). Обучение запланировано до конца года, согласно календарно-тематического плана.[/trp_language][trp_language language=”kk”]ШҚО әкімінің 28.04.2017ж. №1/132 Хаттамалық шешімін орындауда 1 деңгейлі мамандарды онкосақтық жөнінде оқыту Бағдарламасы бойынша Күнтізбелік жоспар жасалды.

Бүгінгі күні БМСК барлығы 36 маманы оқытылды: ЖПД, учаскелік терапевтер мен маммологтар (13 дәрігер «Сүт безінің зардапсыз және қатерлі ісіктерін анықтау және емдеу» тақырыбы бойынша және 25 дәрігер «Қатерлі ісіктердің әдістемелік-ұйымдастыру және клиникалық аспектілері» тақырыбы бойынша. Оқыту тақырыптық-күнтізбелік жоспарға сәйкес, жылдың соңына дейін жоспарланған.[/trp_language][trp_language language=”en_US”]In pursuance of protocol decision of the Akim of the East Kazakhstan Region No. 1/132 dated April 28, 2017, calendar plan was developed for the Training Program – Level 1 Specialists in Cancer Alertness.
To date, 36 PHC specialists have been trained in total: general practitioners, district therapists and mammologists (13 doctors passed a course on “Diagnostics and treatment of breast benign and malignant neoplasms” and 25 doctors passed a course on “Organizational, methodological and clinical aspects of malignant neoplasms”). The training is planned until the end of the year according to calendar and thematic plan.
[/trp_language]