Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

11.09.2017 на базе Регионального онкологического диспансера г.Семей состоялась церемония знакомства с коллективом диспансера и кураторами молодых специалистов, поступивших на резидентуру по программам: онкология, визуальная диагностика, лучевое лечение.

При этом завуч кафедры по постдипломному и дополнительному образованию MD, PhD Жабагин К.Т. ознакомил всех присутствующих о проводимой работе, о программном обучении резидентов, академической мобильности. Согласно представленных данных резиденты онкологи, радиологи, рентгенологи в 2016-2017 учебном году в рамках академической мобильности проходили стажировки в ПЭТ центре Медицинского Центра Управ. делами Президента РК г.Астаны, в КазНИИОиР г. Алматы, в РОД г.Талды-Курган, в ВКООД г. Усть-Каменогорск. В 2017-2018 учебном году планируется продолжение работы в этом направлений.

Будущих онкологов тепло поприветствовал и напутствовал директор РОД г.Семей, д.м.н. Сандыбаев М.Н. Далее о состоянии и перспективах развития кафедры рассказал заведующий кафедрой, д.м.н., профессор Адылханов Т.А. В своем докладе профессор дал характеристику профессорско-преподавательского состава кафедры, рассказал о контингенте обучающихся, более подробно рассказал о планах по академической мобильности профессорско-преподавательского состава и резидентов, о реализуемых научных грантах, разработках новых протоколов лечения рака и т.д. Завершая свое выступление он пожелал молодежи творческих успехов в учебе, новых побед и реализации всех планов.
[:kz]11.09.2017 ж. Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансері базасында онкология, визуалды диагностика, сәулемен емдеу бағдарламалары бойынша резидентураға түскен жас мамандардың диспансер ұжымымен және кураторлармен танысу рәсімі болды.

Дипломнан кейінгі және қосымша білім беру жөніндегі кафедраның оқу ісінің меңгерушісі, MD, PhD Қ.Т.Жабагин барлық қатысушыларды атқарылып жатқан жұмыстар туралы, резиденттердің бағдарламалық оқулары, академиялық мобильділік туралы таныстырып өтті. Берілген деректерге сәйкес онколог, радиолог, рентгенолог резиденттер 2016-2017 оқу жылы академиялық мобильділік аясында Астана қаласында ҚР Президенті істерін басқару Медициналық орталығының ПЭТ орталығында, Алматы қаласындағы ҚазОРҒЗИ, Талдықорған қаласының ӨОД, Өскемен қаласындағы ШҚ ООД тағлымдама өтті. 2017-2018 оқу жылы жұмыс осы бағытта жалғасады жеп жоспарлануда.

Семей қаласының ӨОД директоры, м.ғ.д. М.Н.Сандыбаев болашақ онкологтарды жылы қарсы алып, жақсы тілек білдірді. Одан әрі кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор Т.А.Адылханов кафедраның алдағы даму жағдайы туралы айтып өтті. Профессор өз баяндамасында кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамына сипаттама беріп, білім алушылар контингенті туралы тоқталып өтті, профессорлық-оқытушылық құрам мен резиденттердің академиялық мобільділік жөніндегі жоспарлары, іске асырылып жатқан ғылыми гранттар туралы, обырды емдеудің жаңа хаттамаларын әзірлеу туралы және т.б. айтып берді. Сөзін аяқтай келе, жастарға оқуда шығармашылық жетістіктер, жаңа биіктерді бағындыруды және барлық жоспардың іске асырылуын тіледі.