Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

С 16 января по 14 апреля 2017 года врач-радиолог Токарева О.М. прошла стажировку в рамках проекта МАГАТЭ на базе Онкологического института г.Любляны, Словения на тему : IMRT –интенсивно-модулированная лучевая терапия опухолей различных локализаций.

В период проведения стажировки были приобретены навыки по оконтуриванию органов мишеней и органов риска для проведения лучевой терапии различных локализации. Была освоена методика интегрированного буста- техника, при которой за один сеанс облучения подводятся различные разовые очаговые дозы на зоны опухолевого роста и субклинического распостранения опухоли. Все полученные знания и навыки будут внедряться в отделении радиологии Регионального онкологического диспансера г.Семей[:kz]2017 жылдың 16 қаңтарынан 14 сәуіріне дейінгі аралықта дәрігер-радиолог О.М.Токарева МАГАТЭ жобасы аясында Словенияның Любляны қаласындағы Онкологиялық институт базасында IMRT – әртүрлі локализациядағы ісіктерді қарқынды-модулды сәулемен емдеу тақырыбында тағлымдамадан өтті.

Тағлымдама өту барысында әртүрлі локализацияны сәулемен емдеуге арналған нысаналы орган мен қауіп органдарын контурлау бойынша дағдылану меңгерілді. Интеграциялы буста – техника, оны беру кезінде бір сеанста ісік өскіні және ісіктің субклиникалық таралу аймағына әртүрлі бір реттік ошақтық мөлшер берілетін әдіс меңгерілді. Алған барлық білім мен дағдылар Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансердің радиология бөлімінде іске енгізілетін болады.